วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ตารางเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและการดูแลไร่อ้อย ฉบับมืออาชีพ30ตันขึ้นไป


ตารางเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและการดูแลไร่อ้อย มืออาชีพ
ระยะเวลา
จำนวนความถี่และความเหมาะสม
7วัน-15วัน
กำจัดหญ้าด้วยสายตา+สมองสั่งการที่พิจารณาตามความเหมาะสม
30วัน
ให้น้ำอ้อย จากคลองชลประทาน
30วัน
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 2
พ่น 15-0-0 พลัส+ 
เดือนที่ 3
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 4
พ่น 15-0-0 พลัส+ 
เดือนที่ 5
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 6
พ่น สูตร 2 + หนักโบรอน
เดือนที่ 7
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 8-9
พ่นสูตร 3 + หนักโบรอน กว่า80(อัพเดตคลิปทุกวันเกษตรกรทำแล้วอยู่รอด)ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

หมายเหตุ : บำรุงเข้าโรงงาน  ค่าCCS 15%  ความสูง 4เมตร  ตารางทำงานของคนงานพม่าแต่ละวัน ซึ่งชาวไร่อ้อยต้องมีไว้  จะได้ทราบว่า แปลงไหนทำอะไรไปแล้วบ้าง เกิดความเป็นระเบียบติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp