วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการไร่อ้อย,ไม่ใช่อามีทรีน80WGให้หน่ออานยาเคมีและผลกระทบ

การให้ปุ๋ยหรือสารอาหารกับพืชทางใบ พืชเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่ เร็วแค่ไหน มีคำตอบ
สารอาหารสามารถเข้าสู่ใบของพืชผ่านทาง 3 ส่วนของใบดังต่อไปนี้
1.การแพร่ของสารละลายทางคิวติเคิล (Cuticle)
2.ดูดซึมผ่านทางปากใบ (Stomata)
3.ดูดซึมผ่านทาง Polar pores (Aquaporins)
เทคนิคการให้ปุ๋ยหรืออาหารพืชทางใบ

1.ให้ได้เฉพาะปุ๋ยหรือสารอาหารที่สามารถให้ทางใบเท่านั้น เช่น ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกร็ด น้ำหมักชีวภาพ กรณีปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยแข็งไม่สามารถนำมาละลายน้ำเพื่อให้ทางใบได้
2.การแพร่ของปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่มีแสงแดด แต่ควรให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ เช่น ช่วงเช้า ช่วงเย็น และ หลังฝนตก หากเป็นช่วงที่แดดจัดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการไหม้ของใบ ส่วนในเวลากลางคืนนั้นพืชก็สามารถดูดซึมปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบได้เพียงแต่ประสิทธิภาพจะลดลงเป็นอย่างมาก
3.การฉีดพ่นเพื่อให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบควรให้สัมผัสกับทุกส่วนของพืช โดยให้ทุกส่วนเปียกชุ่มให้นานที่สุด ควรให้น้ำกับพืชก่อนหรือหากฝนตกสามารถให้ปุ๋ยหรือสารอาหารทางใบกับพืชหลังฝนตกทันทีเพื่อให้ใบนั้นเปียกนานที่สุดสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้มาก หากใช้สารจับใบจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมได้มากขึ้น
4.ควรผสมน้ำให้เข้ากันดีก่อนนำมาฉีดพ่นให้กับพืชและไม่ควรผสมปุ๋ยหรือสารอาหารพืชทางใบในปริมาณที่เข้มข้นเกินกว่าที่แนะนำ


วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

เปิดรับสมัครเซลฟรีแลนซ์ ประจำปี 2560/2017 จังหวัดละ 10ท่าน


เปิดรับสมัครเซลฟรีแลนซ์ ประจำปี 2560/2017 จังหวัดละ 10ท่าน เพื่อดูแลลูกค้าของเราและเพิ่ม ฐานลูกค้าทั่วประเทศ คลิกชมรายละเอียด  :  http://bit.ly/2jpJSah

                                                                                                                                   
http://bit.ly/2jAyLgV     คุณเมย์ปลูกมะเขืออำเภอพรมหมพิราม,ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว+++++เทคนิคเพิ่มผลผลิต


http://bit.ly/2jNd6Qk    รีวิว:สวนมะลิอำเภอพรมหมพิราม,ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม


http://bit.ly/2k4jl1z  ป้าสมนึกตำบลพักทันปลูกหอมแดง,ขั้นตอนการปลูกหอมแดง,เทคนิคการปลูกหอมแดงไร้ดิน ปลูกบนแผงใส่ไข่
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดต่อ ป.เคมีภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์,ปุ๋ยยาเกรดพรีเมี่ยมของโลก


การปลูกอ้อยในประเทศไทยใช้แรงงานในกระบวนการตัดเพื่อเตรียมท่อนพันธุ์และกระบวนการปลูก โดยคนงานทำงานอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งในช่วงกลางวัน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกระบวนการนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น การใช้เครื่องปลูกอ้อยจึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องปลูกอ้อยที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องปลูกอ้อยแบบป้อนเป็นลำซึ่งต้องใช้ลำอ้อยที่เก็บเกี่ยวโดยแรงงาน และเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธุ์ที่สามารถใช้ท่อนพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลือกใช้ของเกษตรกร ในการศึกษาวิจัย ผู้ทำการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเขตจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเก็บข้อมูลภาคสนามขณะที่เครื่องมีการใช้งานจริง แล้วนำมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน การวิเคราะห์ความสามารถการทำงาน และการวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงาน ผลการศึกษาพบว่า เครื่องปลูกอ้อยแบบป้อนเป็นลำมีสมรรถนะต่ำกว่าเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธุ์ ซึ่งเกิดจากการใช้เวลาและแรงงานในการขนถ่ายท่อนพันธุ์ โดยเครื่องปลูกอ้อยแบบป้อนเป็นลำ มีประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยร้อยละ 45.96 ความสามารถการทำงานเฉลี่ย 2.22ไร่ต่อชั่วโมง และเครื่องปลูกอ้อยแบบโรยท่อนพันธุ์ มีประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยร้อยละ 59.55 ความสามารถการทำงานเฉลี่ย 2.93ไร่ต่อชั่วโมงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปลูกอ้อยโดยใช้ระบบน้ำหยด,ข้อดีของการใช้ระบบน้ำหยด


ข้อดีของการใช้ระบบน้ำหยด
 1. อ้อยได้รับความชื้น 100%
 2. ลดปัญหาเรื่องวัชพืช
 3. อ้อยขึ้นและโตสม่ำเสมอ
กดดูวีดิโอทางเพจปลูกอ้อยเชิงพานิชย์ : https://www.facebook.com/pg/Sugarcanecommercial/videos/
คลิกที่ป้ายได้  หรือ คลิกที่นี่  https://goo.gl/ABu4OS

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ตารางเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและการดูแลไร่อ้อย ฉบับมืออาชีพ30ตันขึ้นไป


ตารางเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและการดูแลไร่อ้อย มืออาชีพ
ระยะเวลา
จำนวนความถี่และความเหมาะสม
7วัน-15วัน
กำจัดหญ้าด้วยสายตา+สมองสั่งการที่พิจารณาตามความเหมาะสม
30วัน
ให้น้ำอ้อย จากคลองชลประทาน
30วัน
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 2
พ่น 15-0-0 พลัส+ 
เดือนที่ 3
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 4
พ่น 15-0-0 พลัส+ 
เดือนที่ 5
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 6
พ่น สูตร 2 + หนักโบรอน
เดือนที่ 7
ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)
เดือนที่ 8-9
พ่นสูตร 3 + หนักโบรอน กว่า80(อัพเดตคลิปทุกวันเกษตรกรทำแล้วอยู่รอด)ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

หมายเหตุ : บำรุงเข้าโรงงาน  ค่าCCS 15%  ความสูง 4เมตร  ตารางทำงานของคนงานพม่าแต่ละวัน ซึ่งชาวไร่อ้อยต้องมีไว้  จะได้ทราบว่า แปลงไหนทำอะไรไปแล้วบ้าง เกิดความเป็นระเบียบติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,ราคาเครื่องคั้นน้ำอ้อย,ปุ๋ยอ้อย:การใส่ปุ๋ยอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง30-40ตันต่อไร่

คุณภาพน้ำอ้อยเพื่อการบริโภคสดนับว่าเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของอ้อยคั้นน้ำ น้ำอ้อยจากอ้อยตัดสดจะมีคุณภาพดีที่สุด แต่โดยปกติการคั้นน้ำอ้อยจะไม่สามารถใช้อ้อยที่ตัดสดได้ทุกครั้ง  ติดต่อ:อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w / https://goo.gl/6wr0hp

   ดังนั้นจึงได้ดำเนินการศึกษาระยะเวลาหลังการตัดที่มีผลต่อคุณภาพน้ำอ้อย โดยทำการตัดอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน จำนวน 210 ลำ แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม จากนั้นทะยอยนำออกมาหีบน้ำอ้อยวันละ 10 ลำ ในช่วงเวลา 0-21 วัน แล้วทำการตรวจสอบผลผลิต และคุณภาพน้ำอ้อย
   ผลการทดลองพบว่า สามารถเก็บรักษาอ้อยไว้ในที่ร่มได้ประมาณ 7 วันหลังการตัด โดยจะได้น้ำอ้อยที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับอ้อยที่ตัดสด แต่เมื่อระยะเวลาเก็บรักษายาวออกไป จะมีผลให้ผลผลิตน้ำอ้อยลดลงตามลำดับ

    โดยถ้าคั้นน้ำอ้อยเมื่อเก็บไว้นาน 7 วัน จะให้น้ำอ้อยลดลงประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ การเก็บอ้อยไว้นานกว่านี้นอกจากจะทำให้ปริมาณน้ำอ้อยลดลงแล้ว ยังมีผลทำให้คุณภาพน้ำอ้อยต่ำลง โดยน้ำอ้อยจะมีสีคล้ำและขุ่นมากกว่าปกติ

    ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อ้อยที่ตัดไว้นานเกินกว่า 1 สัปดาห์ ในการหีบเพื่อทำน้ำอ้อยมาใช้ในการบริโภคสด