ยาไร่อ้อยราคาส่ง


ปี2559/60  ยาที่ต้องไร่อ้อย+ควรใช้งาน
รายการยาเคมี
สามัญ
ราคา
อัตราส่วน / 200ลิตร
คุมก่อนงอก เนื้ออิสราเอล
โกลดรีม
เพนดิเมทาลีน

ลีซอ
อะเซโทคลอร์

เฮกซาปา
เฮกซาซิโนน

นิวเอ็กซ์
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม

หัวเสือ..เนื้ออิสราเอล
2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม84%


คุม-ฆ่าเนื้ออิสราเอล
อามีทรีนเม็ด...เนื้อิสราเอล
อามีทรีน80WG

พาราครอต20%
พาราครอต20%

ปุ๋ยรองพื้นอ้อย
21-3-3+TE(ผสมธาตุอาหารเยอะแยะ)

หมายเหตุ : ราคาเงินสด!!! ……..เต็มเที่ยวรถปิกอัพ 90ลัง  หรือ  ลูกค้าชอบใจตัวไหน คุยกันได้ครับ ชาวไร่อ้อยเหมือนกัน หรือจะมาพูดคุยที่ร้านก็ยินดีครับ  เผื่อเป็นแนวทางการใช้ยาแบบถูกต้อง และเพิ่มผลผลิตอ้อยให้ถึง 30ตันต่อไร่