วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชมรมปลูกอ้อยภาคกลาง: ส่งเสริมผลิตพันธุ์อ้อยขอนแก่น3คุณภาพสูง ผลิตไร่ละ30ตันเขตชลประทาน


การปลูกอ้อยของประเทศไทยนั้นมากกว่า 90% อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ การปลูกอ้อยเพื่อส่ง โรงงานจะมี 3 ช่วง คือหลังฝน (ข้ามแล้ง) ก่อนฝน (น้ำราด) และต้นฝน
1. การปลูกอ้อยข้ามแล้ง จะดำเนินการหลังฝนหมด คือ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายนหรือจนกว่าดินจะหมดความชื้น คือความชื้นไม่เพียงพอที่อ้อยจะงอก
2. การปลูกอ้อยน้ำราด จะดำเนินการก่อนฝน คือ หลังจากการปลูกอ้อยข้ามแล้ง หรือการรื้อตอแล้วปลูกใหม่ ความชื้นในดินเหลือน้อยไม่เพียงพอที่อ้อยจะงอกจะต้องให้น้ำ โดยใช้น้ำเพียงพอให้อ้อยงอกเพียงครั้งเดียว ปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นกับความชื้นของดินขณะนั้น จะดำเนินการปลูกต้นเดือนธันวาคม ถึง ต้นเดือนมีนาคมอากาศยังไม่ร้อนจัด สำหรับระยะเวลาจากกลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนเมษายน ปกติอากาศจะร้อนจัดมาก ดินแห้งมาก การปลูกในช่วงนี้ถ้าให้น้ำแล้วกลบบางเกินไปตาอ้อยจะสุกไม่งอก หรือถ้าเกิดฝนตกหนักดินอัดแน่น อ้อยอาจจะเน่าไม่งอกฉะนั้นการปลูกอ้อยราวมีนาคม – เมษายน เป็นจุดเสี่ยง จะต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิด
3. การปลูกอ้อยต้นฝน จะดำเนินการเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน ถ้าปลูกหลังจากนี้ไปแล้ว ผลผลิตและคุณภาพอ้อยจะลดลงตามลำดับ


ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

ซื้อ/ขาย กับชาวไร่อ้อย+สวนมะลิ+นาข้าวไรซ์เบอรี่ : https://goo.gl/pwj3dZ

ขายพันธุ์อ้อยทุกสายพันธุ์ : https://goo.gl/8tw082

ซื้อขายพันธุ์อ้อย ขอนแก่นและเบอร์11 อ้อยพันธุ์ดีโตเร็ว : https://goo.gl/VyU1lv

ซื้อ/ขายกับชาวไร่อ้อยจังหวัดสิงห์บุรีผลิตคุณภาพเยี่ยมของโลก : https://goo.gl/M2wEYR

ปลูกอ้อยจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขายพันธุ์อ้อยคุณภาพ : https://goo.gl/5zis93
ชานอ้อยตออ้อย : https://goo.gl/d4LRyA

รถบรรทุกอ้อยรับจ้างทั่วประเทศไทย : https://goo.gl/bQVgXl

เกษตรกรสายพันใหม่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ข้าวโพด และผักอื่นๆ : https://goo.gl/vtx8qe