วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ใครก็หวัง!!! ปลูกอ้อยได้ผลผลิตไร่ละ 40ตัน จริงไหมพี่น้องชาวไร่อ้อยทั่วโลก


ชาวไร่อ้อยหลายท่านไม่เคยคิดเรื่อง ปั่นใบทิ้ง แล้วพ่นอาหารทางใบ หรือแม้แต่การเปลี่ยนปุ๋ยเคมีแบบใหม่ๆ  น่าคิดเรื่องกระบวนการคิดทันโลก 4G  ท่านสามารถสอบเราได้ ทุกเรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อยให้ถึง 40ตัน/ไร่ หรือ ใกล้เคียง
*****************************************************************************************

ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

อ้อยพันธุ์ : ขอนแก่น 3ชื่อวิทยาศาสตร์     Saecharum  Officinarums L
ประเภทพันธุ์พืช
                       
แม่พันธุ์พืช
                       
พันธุ์ลูกผสม
                       
พันธุ์พืชทั่วไป
                       
พันธุ์พืชท้องถิ่น
ประวัติ พันธุ์      ขอนแก่น 3
ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง     อ้อยโคลน 85-2-352 (แม่) x เค 84-200 (พ่อ)
สถานที่ผลิตหรือแหล่งที่ได้รับพันธุ์     ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ปี พ.ศ ที่ได้รับพันธุ์  2550   ปี พ.ศ ที่ปลูก   2550   ปี พ.ศ ที่ขยายพันธุ์   2551
อื่นๆ    กระจายพันธุ์สู่เกษตรกรในปี 2552
ลักษณะประจำพันธุ์
ลักษณะพฤกษศาสตร์ ทรงกอตั้งตรง ลำขนาดปานกลาง แตกกอปานกลาง (49ลำ/กอ) ปล้องทรงกระบอก สีเหลือง อมเขียว และเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเมื่อโดนแสง การเรียงตัวของปล้องเป็นแบบซิกแซก ตามีลักษณะกลมรี หูใบด้านนอกรูปใบหอกสั้น หูใบด้านในรูปใบหอกยาว คอใบสีเขียวน้ำตาลรูปชายธง ปลายใบโค้ง กาบใบอ้า ลอกง่าย สีเขียว ไม่มีขน
ลักษณะเด่น
ให้ผลผลิตเฉลี่ย     21.7  ตัน       ต่อหน่วย    ไร่
น้ำหนักเฉลี่ย         1.85 กก.      ต่อหน่วย    ลำ
ฤดูเก็บเกี่ยว     ธันวาคม- เมษายน   อายุการเก็บเกี่ยว   12 เดือน
การนำไปใช้ประโยชน์   ในด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย ,อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
พื้นที่ปลูก
ปลูกในสภาพดิน   ดินร่วนปนทราย
ปลูกในสภาพพื้นที่  ปลูกได้ทั่วไปในเขตปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อื่นๆ             -
พื้นที่แนะนำ
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพดิน    ดินร่วนปนทราย
เหมาะสำหรับปลูกในสภาพพื้นที่  เป็นที่ราบหรือที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง และระบายน้ำดี
ค่า pH ที่เหมาะสม      ระหว่าง 5.5-7.5
อื่นๆ  ในการปลูกอ้อยควรมีการเตรียมดินก่อน  กำจัดวัชพืชและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย และควรบำรุงดินในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
ข้อควรระวังหรือคำแนะนำ   ควรใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีโรคระบาดและเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
รายชื่อกลุ่มชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วโลก

ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS
                                                                                         
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์”: https://goo.gl/ifoCSY

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

ซื้อ/ขาย กับชาวไร่อ้อย+สวนมะลิ+นาข้าวไรซ์เบอรี่ : https://goo.gl/pwj3dZ

ขายพันธุ์อ้อยทุกสายพันธุ์ : https://goo.gl/8tw082

ซื้อขายพันธุ์อ้อย ขอนแก่นและเบอร์11 อ้อยพันธุ์ดีโตเร็ว : https://goo.gl/VyU1lv

ซื้อ/ขายกับชาวไร่อ้อยจังหวัดสิงห์บุรีผลิตคุณภาพเยี่ยมของโลก : https://goo.gl/M2wEYR

ปลูกอ้อยจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขายพันธุ์อ้อยคุณภาพ : https://goo.gl/5zis93
ชานอ้อยตออ้อย : https://goo.gl/d4LRyA

รถบรรทุกอ้อยรับจ้างทั่วประเทศไทย : https://goo.gl/bQVgXl

เกษตรกรสายพันใหม่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ข้าวโพด และผักอื่นๆ : https://goo.gl/vtx8qe