วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการบริหารจัดการไร่อ้อย,ปุ๋ยอ้อย:การใส่ปุ๋ยอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง 15-25 ตันต่อไร่|คลิ๊กที่นี่ปี2559/60  ยาในไร่อ้อยควรใช้งาน
รายการยาเคมี
สามัญ
ราคา
อัตราส่วน / 200ลิตร
คุมก่อนงอก เนื้ออิสราเอล
โกลดรีม
เพนดิเมทาลีน
ติดต่อสอบถาม

ลีซอ
อะเซโทคลอร์
ติดต่อสอบถาม

เฮกซาปา
เฮกซาซิโนน
ติดต่อสอบถาม

นิวเอ็กซ์
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม
ติดต่อสอบถาม

หัวเสือ..เนื้ออิสราเอล
2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม84%

ติดต่อสอบถาม

คุม-ฆ่าเนื้ออิสราเอล
อามีทรีนเม็ด...เนื้อิสราเอล
อามีทรีน80WG
ติดต่อสอบถาม

พาราครอต20%
พาราครอต20%
ติดต่อสอบถาม

ปุ๋ยรองพื้นอ้อย
21-3-3+TE(ผสมธาตุอาหารเยอะแยะ)
ติดต่อสอบถาม

 รายชื่อกลุ่มชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วโลก
ซื้อ/ขาย กับชาวไร่อ้อย+สวนมะลิ+นาข้าวไรซ์เบอรี่ : https://goo.gl/pwj3dZ

ขายพันธุ์อ้อยทุกสายพันธุ์ : https://goo.gl/8tw082

ซื้อขายพันธุ์อ้อย ขอนแก่นและเบอร์11 อ้อยพันธุ์ดีโตเร็ว : https://goo.gl/VyU1lv

ซื้อ/ขายกับชาวไร่อ้อยจังหวัดสิงห์บุรีผลิตคุณภาพเยี่ยมของโลก : https://goo.gl/M2wEYR

ปลูกอ้อยจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขายพันธุ์อ้อยคุณภาพ : https://goo.gl/5zis93
ชานอ้อยตออ้อย : https://goo.gl/d4LRyA

รถบรรทุกอ้อยรับจ้างทั่วประเทศไทย : https://goo.gl/bQVgXl

เกษตรกรสายพันใหม่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ข้าวโพด และผักอื่นๆ : https://goo.gl/vtx8qe